25. 1. 2020  2:24 Gejza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Balancing of cutting tools
Název tématu anglicky: Balancing of cutting tools
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Ide o teoreticko-experimentálnu prácu, v ktorej študent uvedie rozbor danej problematiky, súčasný stav a trendy vo vývoji vyvažovania rezných nástrojov. Úvod 1 Teoretické východiská 2 Opis zariadenia pre vyvažovanie v CE a experimentálne odskúšanie 3 Zhodnotenie ZáverOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.