11. 11. 2019  21:05 Martin
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Simulačné techniky a metódy v obrábaní
Názov témy anglicky: Simulation techniques and methods in machining
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Cieľom práce je sa naučiť a pripraviť učebnú pomôcku, formou návodu, prezentácií apod., pre zvládnutie simulácií ponúkaných CAD softvérom Fusion (alebo iného zvoleného softvare). Ďalej formou príkladov uviesť problematiku pre aplikáciu do technológie obrábania. Úvod 1 Teoretické východiská 2 Simulačné techniky a metódy v CA systéme Fusion 3 Aplikácia simulačných techník v odbore 4 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.