19. 11. 2019  3:57 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie CA technológií pre vybraný tvarovo-zložitý výrobok
Názov témy anglicky: Utilization of CA technologies for selected shape-complex product
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Hlavným cieľom záverečnej práce je pomocou CA technológií vytvoriť 3D model prípadne viacej modelov tvarovo-zložitej súčiastky/výrobku, vytvoriť technickú dokumentáciu a navrhnúť technológiu výroby. Súčiastky/výrobky je možné aby si študent zvolil a priniesol vlastnú alebo sú ponúkané nasledovné: sklenené alebo plastové fľaše atypických tvarov a vzorov, sklenené poháre so stopkami rôznych tvarov, tvarovo-zložité formy pre technológie tvárnenia, odlievania, vstrekovania, vyfukovania, nekonečný pás, atď. Úvod 1 Prehľad CA technológií a klasifikácia tvarovo-zložitých súčiastok 2 3D modelovanie a tvorba výkresovej dokumentácie 3 Návrh technológie výroby 4 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.