Dec 8, 2019   12:04 p.m. Marína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviska
Title of topic in English: Utilization of CA technologies in design of technological robotic workplace
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Summary: Opis: Hlavným cieľom záverečnej práce je pomocou CA technológií navrhnúť technologické pracovisko s robotom. Technologické pracovisko môže byť: pracovisko obrábania pomocou robota alebo pracovisko obrábania a montáže, prípadne inej technológie. Takisto môže ísť o pracovisko v reálnych podmienkach výrobného podniku. Úvod 1 Prehľad CA technológií 2 Prehľad pracovísk s robotom 3 Návrh robotického pracoviska 4 Zhodnotenie ZáverLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.