12. 11. 2019  17:04 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviska
Názov témy anglicky: Utilization of CA technologies in design of technological robotic workplace
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Hlavným cieľom záverečnej práce je pomocou CA technológií navrhnúť technologické pracovisko s robotom. Technologické pracovisko môže byť: pracovisko obrábania pomocou robota alebo pracovisko obrábania a montáže, prípadne inej technológie. Takisto môže ísť o pracovisko v reálnych podmienkach výrobného podniku. Úvod 1 Prehľad CA technológií 2 Prehľad pracovísk s robotom 3 Návrh robotického pracoviska 4 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.