20. 10. 2020  22:45 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Název tématu anglicky: Design of soldering method for ceramic materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť spôsob spájkovania keramických materiálov. Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky. 2. Spôsoby spájkovania keramických materiálov. 3. Experimentálne overenie. Ekonomické zhodnotenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.