30. 10. 2020  9:20 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
Názov témy anglicky:
Design of soldering method for ceramic materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť spôsob spájkovania keramických materiálov. Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky. 2. Spôsoby spájkovania keramických materiálov. 3. Experimentálne overenie. Ekonomické zhodnotenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.