22. 11. 2019  19:12 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia technológie tailor blanks v automobilovom priemysle
Názov témy anglicky: Application of tailored blanks technology in automotive industry
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca prinesie informácie, z domácich a zahraničných literárnych zdrojov, o technológii Tailor Welded Blanks (TWB), kde bude uvedená analýza materiálov, technológií spracovania, strojov, nástrojov a CA systémov, používaných v tejto technológii. Uvedie aplikácie TWB v strojárskom priemysle s akcentom na priemysel automobilový. Ďalej prinesie poznatky o vplyve tejto technológie na exploatačné vlastnosti finálnych produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.