21. 2. 2020  11:31 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
Názov témy anglicky: Optimization of CNC metal spinning proces
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh optimálneho technologického postupu výroby výtvarku technológiou kovotlačenia na kovotlačiteľskom stroji ZENN 80. Práca prinesie návrh postupu výroby tak, aby boli eliminované nestability procesu, s akcentom na výsledné kvalitatívne vlastnosti výtvarku. Časť práce bude vypracovaná v podmienkach fy Eiben, spol., s r. o., Vlkanová.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.