10. 12. 2019  17:07 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia laserového textúrovania v procesoch tvárnenia
Názov témy anglicky: Application of laser surface texturing in forming processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je experimentálna analýza tribologických vlastností laserom textúrovaných povrchov nástrojových ocelí. Práca prinesie podrobný prehľad metód úpravy povrchov nástrojov a tiež prehľad metód hodnotenia tribologických vlastností povrchu. V rámci experimentov bude overovaný, aplikáciou Ring testu, vplyv rôznych tvarov textúr na výslednú hodnotu koeficientu trenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.