24. 1. 2020  3:13 Timotej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Implementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
Název tématu anglicky: Implementation of object camera recognition capabilities into a trainning robotic station using an IRB 120 robot
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Abstrakt: Budovanie školiaceho robotického pracoviska na báze robota IRB 120 od firmy ABB vo virtuálnom laboratóriu robotiky a manipulačnej techniky. Analýza súčasného stavu Ideový návrh riešenia kamerového rozpoznávania tvarov objektov Varianty riešenia kamerového rozpoznávania tvarov objektov Technické riešenie manipulácie s objektamOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.