6. 12. 2019  14:39 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Implementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
Názov témy anglicky: Implementation of object camera recognition capabilities into a trainning robotic station using an IRB 120 robot
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Abstrakt: Budovanie školiaceho robotického pracoviska na báze robota IRB 120 od firmy ABB vo virtuálnom laboratóriu robotiky a manipulačnej techniky. Analýza súčasného stavu Ideový návrh riešenia kamerového rozpoznávania tvarov objektov Varianty riešenia kamerového rozpoznávania tvarov objektov Technické riešenie manipulácie s objektamObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.