14. 12. 2019  11:45 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zariadenia pre automatické dávkovanie granulátu
Názov témy anglicky: Design of a device for granulate dosing
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Abstrakt: Navrhnutie dávkovacieho zariadenia pre variabilné malé rozmery a tvary granulátu s variabilnou veľkosťou dávky granulátu. Analýza súčasného stavu v danej oblasti Ideový návrh riešenia dávkovacieho zariadenia granulátu Varianty riešenia dávkovacieho zariadenia granulátu Technické riešenie dávkovacieho zariadenia granulátuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.