18. 2. 2020  0:58 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vehicular Cloud Computing and V2X communication analyses
Název tématu anglicky: Vehicular Cloud Computing and V2X communication analyses
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Bc. Juraj Trusina
Abstrakt: Review a current state of the art of V2X communication and summarize an overview of 3GPP requirements and solutions on vehicular communication. Analyze limits of V2X (especially V2V & V2I) communication based on 4G and 5G networks in terms of communication capacity, delay, and number of vehicles simultaneously communicating in an area with a limited coverage of eNBs/gNBs. Compare performance under different scenarios (urban, suburban, rural) considering simultaneous exploitation of other services at the same frequency band. Further, summarize possible use cases of Vehicular Cloud Computing and analyze their communication and computational requirements. Propose a solution for allocation of communication and computational resources with respect to the required quality of service, type of service (user vs safety), and limits of V2X communication in 4G and 5G networks. To simulate the network and generate the results, simulations in Matlab and SUMO (http://sumo.sourceforge.net/) should be used. This work will be done in cooperation with Škoda Auto a.s. Supervior: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. Technical supervisor: Ing. Michal Vondra, Ph.D. (Škoda Auto a.s.)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TLKxA telekomunikácie (v anglickom jazyku)

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.