9. 12. 2019  0:16 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vehicular Cloud Computing and V2X communication analyses
Názov témy anglicky: Vehicular Cloud Computing and V2X communication analyses
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Bc. Juraj Trusina
Abstrakt: Review a current state of the art of V2X communication and summarize an overview of 3GPP requirements and solutions on vehicular communication. Analyze limits of V2X (especially V2V & V2I) communication based on 4G and 5G networks in terms of communication capacity, delay, and number of vehicles simultaneously communicating in an area with a limited coverage of eNBs/gNBs. Compare performance under different scenarios (urban, suburban, rural) considering simultaneous exploitation of other services at the same frequency band. Further, summarize possible use cases of Vehicular Cloud Computing and analyze their communication and computational requirements. Propose a solution for allocation of communication and computational resources with respect to the required quality of service, type of service (user vs safety), and limits of V2X communication in 4G and 5G networks. To simulate the network and generate the results, simulations in Matlab and SUMO (http://sumo.sourceforge.net/) should be used. This work will be done in cooperation with Škoda Auto a.s. Supervior: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. Technical supervisor: Ing. Michal Vondra, Ph.D. (Škoda Auto a.s.)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TLKxA telekomunikácie (v anglickom jazyku)

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.