18. 11. 2019  15:26 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh komplexnej kontroly parametrov závitu skrutky malého priemeru
Názov témy anglicky: Design of measurement of small diameter screw thread parameters
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť spôsob kontroly parametrov vonkajšieho závitu malého priemeru (rozmer bude konkretizovaný podľa požiadavky spoločnosti, pre ktorú je téma vypísaná), realizovať samotné meranie parametrov závitu a zabezpečiť komparáciu nameraných hodnôt vybraných parametrov, ktoré budú merané viacerými metódami. Body zadania: 1 Charakteristika závitov, 2 Metódy merania závitov, 3 Realizácia merania závitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.