19. 1. 2020  6:23 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh merania parametrov závitu skrutky malého priemeru
Názov témy anglicky: Design of measurement of small diameter screw thread parameters
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť spôsob kontroly parametrov vonkajšieho závitu malého priemeru (rozmer bude konkretizovaný podľa požiadavky spoločnosti, pre ktorú je téma vypísaná), realizovať samotné meranie parametrov závitu a zabezpečiť komparáciu nameraných hodnôt vybraných parametrov, ktoré budú merané viacerými metódami. Body zadania: 1 Charakteristika závitov, 2 Metódy merania závitov, 3 Realizácia merania závitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.