15. 12. 2019  3:42 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Deformačný proces v koreni triesky
Název tématu anglicky: Deformation process in the chip root
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na výskum deformačného procesu v koreni triesky. Cieľom bude simulovať priebeh deformácie v koreni triesky pri rôznych spôsoboch obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie). Budú simulované vybrané parametre rezania (rezná rýchlosť, rýchlosť posuvu) a rôzne hodnoty geometrie rezného klina. Simulované deformačné procesy budú overované v reálnom procese obrábania.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.