20. 11. 2019  3:27 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Deformačný proces v koreni triesky
Názov témy anglicky: Deformation process in the chip root
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na výskum deformačného procesu v koreni triesky. Cieľom bude simulovať priebeh deformácie v koreni triesky pri rôznych spôsoboch obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie). Budú simulované vybrané parametre rezania (rezná rýchlosť, rýchlosť posuvu) a rôzne hodnoty geometrie rezného klina. Simulované deformačné procesy budú overované v reálnom procese obrábania.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.