30. 10. 2020  9:38 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Deformačný proces v koreni triesky
Názov témy anglicky:
Deformation process in the chip root
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na výskum deformačného procesu v koreni triesky. Cieľom bude simulovať priebeh deformácie v koreni triesky pri rôznych spôsoboch obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie). Budú simulované vybrané parametre rezania (rezná rýchlosť, rýchlosť posuvu) a rôzne hodnoty geometrie rezného klina. Simulované deformačné procesy budú overované v reálnom procese obrábania.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.