12. 11. 2019  2:46 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a výroba súčiastky pomocou 3D tlače kovov
Názov témy anglicky: Design and production of parts using 3D metal printing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na navrhovanie a výrobu súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovov. V práci bude prieskum metód 3D tlače kovov. Bude tu prehľad využitia tejto technológie v strojárskej praxi. V ďalšej časti bude navrhnutá vzorová súčiastka (napr. klietka ložiska), ktorá bude vyrobená 3D tlačou. Vlastnosti tejto súčiastky budú porovnané s vlastnosťami komerčne vyrábanej súčiastky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.