6. 12. 2019  14:57 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh automatizovaného merania súčiastky v podmienkach Schaeffler Skalica s r.o.
Názov témy anglicky: Design of automated measuring of components in conditions of Schaeffler Skalica Ltd.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na meranie súčiastky v ložiskovej výrobe. Úlohou je analyzovať súčasný stav na pracovisku merania. Na základe toho navrhnúť alternatívy nasadenia automatizovaných prostriedkov pre meranie danej súčiastky. V práci budú realizované simulácie navrhnutých riešení na základe ktorých bude firme prezentované finálne riešenie.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.