Oct 23, 2020   11:27 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Title of topic in English: Impact of destruction rate of ruins on design of new covering structures.
State of topic:
approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Architecture - FCE
Max. no. of students:2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Návrh novostavby v kompaktnej mestskej štruktúre pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny (výber mesta sa upresní) pre polyfunkciu. V návrhu sa bude zohľadňovať v polohe idey riešenia -charakter miesta, v polohe návrhu konštrukcií - tradičné a alternatívne materiály s dôrazom na použitie reverzibilných stavebných postupov, v polohe funkčného využitia - polyfunkcia , volená podľa konkrétnej situácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.