28. 1. 2020  18:44 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Názov témy anglicky: Impact of destruction rate of ruins on design of new covering structures.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Abstrakt: Návrh novostavby v kompaktnej mestskej štruktúre pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny (výber mesta sa upresní) pre polyfunkciu. V návrhu sa bude zohľadňovať v polohe idey riešenia -charakter miesta, v polohe návrhu konštrukcií - tradičné a alternatívne materiály s dôrazom na použitie reverzibilných stavebných postupov, v polohe funkčného využitia - polyfunkcia , volená podľa konkrétnej situácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.