18. 2. 2020  11:52 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť.
Názov témy anglicky: Influence of heat treatment of a component on dimensional accuracy.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh a výroba súčiastky a realizácia experimentu na základe ktorého bude realizovaná analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na zmenu rozmerov. Hriadeľová súčiastka na analýzu disponuje závitovou plochou (jemný závit s jemným stúpaním). Vplyvom tepelného spracovania pre uvedený závit možno predpokladať zmenu rozmerových charakteristík. Experiment je navrhnutý pre dva rôzne typy materiálov. Body zadania: 1 Literárna štúdia danej problematiky. 2 Návrh experimentu. 3 Realizácia experimentu. 4 Meranie a vyhodnotenie rozmerových charakteristík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.