12. 11. 2019  23:13 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Názov témy anglicky: Design and production of clamping modular system components
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a vyrobiť komponenty pre rozšírenie možností upínacieho stavebnicového systému. Súčasťou práce je vytvorenie tiež konštrukčnej dokumentácie navrhovaných komponentov. Body zadania: 1 Literárna štúdia v oblasti upínacích systémov, 2 Konštrukčný a technologický návrh komponentov, 3 Výroba komponentov, 4 Vyhodnotenie a záverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.