Oct 21, 2019   8:47 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vývoj mobilnej aplikácie v oblasti telemedicíny
Title of topic in English: Development of mobile application in the field of telemedicine
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Summary: Telemedicína je diaľkový prenos lekárskych informácií od pacienta k doktorovi, prostredníctvom telekomunikačných a informačných technológií so zámerom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o veľké množstvo dát. Efektívne spracovanie týchto dát, ich sumarizácia, filtrovanie, a pod. si vyžaduje vývoj nových mobilných aplikácií spojených s web aplikáciami. 1. Naštudujte si tvorbu multiplatformových mobilných aplikácií a vyberte vhodnú alternatívu pre ich vývoj (Xamarin.Forms, React Native, Flutter a podobne). 2. Navrhnite architektúru aplikácie, ktorá bude zabezpečovať všetky funkcionality očakávané od klientskej aplikácie vo vybranej oblasti telemedicíny. 3. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte. 4. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia aplikácie pre budúce použitie. 5. Spracujte používateľský manuál a tiež stručný opis jednotlivých programových komponentov. Odporúčaná literatúra CORMEN, Thomas H., et al. Introduction to algorithms. MIT press, 2009. ALGORITHMS, Robert Sedgewick; WAYNE, Kevin. 2011. Slides http://algs4. cs. princeton. edu/lectures. GUBBI, Jayavardhana, et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems, 2013, 29.7: 1645-1660. PEREDNIA, Douglas A.; ALLEN, Ace. Telemedicine technology and clinical applications. Jama, 1995, 273.6: 483-488.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.