27. 10. 2020  14:04 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vývoj mobilnej aplikácie v oblasti telemedicíny
Názov témy anglicky:
Development of mobile application in the field of telemedicine
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Telemedicína je diaľkový prenos lekárskych informácií od pacienta k doktorovi, prostredníctvom telekomunikačných a informačných technológií so zámerom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o veľké množstvo dát. Efektívne spracovanie týchto dát, ich sumarizácia, filtrovanie, a pod. si vyžaduje vývoj nových mobilných aplikácií spojených s web aplikáciami. 1. Naštudujte si tvorbu multiplatformových mobilných aplikácií a vyberte vhodnú alternatívu pre ich vývoj (Xamarin.Forms, React Native, Flutter a podobne). 2. Navrhnite architektúru aplikácie, ktorá bude zabezpečovať všetky funkcionality očakávané od klientskej aplikácie vo vybranej oblasti telemedicíny. 3. Navrhnuté riešenie implementujte a otestujte. 4. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia aplikácie pre budúce použitie. 5. Spracujte používateľský manuál a tiež stručný opis jednotlivých programových komponentov. Odporúčaná literatúra CORMEN, Thomas H., et al. Introduction to algorithms. MIT press, 2009. ALGORITHMS, Robert Sedgewick; WAYNE, Kevin. 2011. Slides http://algs4. cs. princeton. edu/lectures. GUBBI, Jayavardhana, et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems, 2013, 29.7: 1645-1660. PEREDNIA, Douglas A.; ALLEN, Ace. Telemedicine technology and clinical applications. Jama, 1995, 273.6: 483-488.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.