18. 2. 2020  3:00 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv veľkosti zaoblenia rezných hrán nástrojov na rezné sily pri frézovaní austenitickej nehrdzavejúcej ocele
Názov témy anglicky: Influence of the cutting edge radius of the tools on the cutting forces when milling austenitic stainless steel
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na sledovanie veľkosti a priebehu rezných síl pri frézovaní austenitickej nehrdzavejúcej ocele pri rozdielnych zaobleniach reznej hrany. Experiment bude vykonaný pre hrubovacie operácie. Pred schválením študenta na tému je nutná osobná konzultácia. 1 Teoretická analýza v oblasti úpravy rezných hrán nástrojov 2 Teoretický rozbor rezných síl 3 Návrh a príprava experimentu 4 Vyhodnotenie výsledkov experimentuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.