20. 11. 2019  23:49 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh komponentov upínacieho stavebnicového sytému
Názov témy anglicky: Design of clamping modular system components
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť komponenty pre rozšírenie možností upínacieho stavebnicového systému. Súčasťou práce je vytvorenie tiež konštrukčnej dokumentácie navrhovaných komponentov. Body zadania: 1 Literárna štúdia v oblasti upínacích systémov, 2 Konštrukčný a technologický návrh komponentov, 3 Vyhodnotenie a záverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.