10. 12. 2019  6:03 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri frézovaní
Název tématu anglicky: The influence of cutting edge radius sizes on the surface roughness during the milling
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Abstrakt: 1 Teoretická analýza v oblasti obrábania, drsnosti povrchu a rezných nástrojov 2 Návrh a príprava experimentu 3 Vyhodnotenie výsledkov experimentu Poznámka: Táto praktická téma je vhodná najmä pre DPM, nakoľko si vyžaduje zapájanie študenta do vykonávaných experimentov na strojoch a prístrojoch v Centre excelentnosti 5-osového obrábaniaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.