19. 1. 2020  9:40 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov
Názov témy anglicky: The influence of size of cutting edge microgeometry on the tool wear
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Abstrakt: 1 Teoretická analýza v oblasti opotrebovania rezných nástrojov 2 Návrh a príprava experimentu 3 Vyhodnotenie výsledkov experimentu Poznámka: Táto praktická téma je vhodná najmä pre DPM, nakoľko si vyžaduje zapájanie študenta do vykonávaných experimentov na strojoch a prístrojoch v Centre excelentnosti 5-osového obrábaniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.