21. 10. 2019  7:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mechanizmi na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre
Názov témy anglicky: Anti-Spoofing Mechanisms in Face Recognition
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh a implementácia metód na detekciu podvodov pri rozpoznávaní pomocou tvárovej biometrie. Úlohy: 1. Preskúmanie možných typov podvodov a mechanizmov na detekciu podvodu pri rozpoznávaní pomocou tvárovej biometrie. 2. Návrh a implementácia mechanizmov na detekciu takýchto podvodov. 3. Otestovanie riešenia, vyhodnotenie výsledkov a vzájomné porovnanie mechanizmov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.