14. 11. 2019  1:31 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh rezného nástroja v CAD softvéry pomocou nameranej geometrie
Názov témy anglicky: Design of cutting tool in CAD software using measured geometry
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Hrbál
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Hrbál
Abstrakt: Záverečná práca bude zameraná na návrh CAD modelu stopkovej frézy pre frézovanie ťažkoobrobiteľných materiálov. Geometria rezného nástroja bude meraná na optickom meracom zariadení Zoller Genius 3. Úvod 1 Štúdium danej problematiky 2 Meranie geometrie rezného nástroja pomocou zariadenia Zoller Genius 3 3 Návrh CAD modelu rezného nástroja ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.