21. 11. 2019  22:00 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zber, ukladanie, spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej siete
Název tématu anglicky: Acquisition, store, processing and providing data from sensor net.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Marček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Stanislav Marček, PhD.
Abstrakt: Cieľom prác je IoT systém ktorý zbiera, archivuje spracováva a poskytuje informácie z malej komunitnej envirosenzorovej siete. Práce budú obsahovať návrh aplikácii na zber informácii o prostredí z envirosenzorov (vlhkomer, barometer, rychlosť vetra, znečistenie ovzdušia, koncentrácia CO2 a pod.) prostredníctvom mikroprocesora a vývojového kitu (napr. Raspberry Pi 3, Arduino, ATMEL AVR procesorov - Libelium zostava), následne uloženie týchto informácii do vhodnej databázy. Spracovanie informácii fo forme rôznych funkcionalít ako fitrácia, aproximácii, data-fusion, predpovedí a vizualizácii. Následne sa táketo informácie poskytnú v rôznych formách ďalším používateľom (naprogramovanie webaplikacie, webovej služby, či android aplikácii).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.