Oct 23, 2020   0:15 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Zber, ukladanie, spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej siete
Title of topic in English: Acquisition, store, processing and providing data from sensor net.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom prác je IoT systém ktorý zbiera, archivuje spracováva a poskytuje informácie z malej komunitnej envirosenzorovej siete. Práce budú obsahovať návrh aplikácii na zber informácii o prostredí z envirosenzorov (vlhkomer, barometer, rychlosť vetra, znečistenie ovzdušia, koncentrácia CO2 a pod.) prostredníctvom mikroprocesora a vývojového kitu (napr. Raspberry Pi 3, Arduino, ATMEL AVR procesorov - Libelium zostava), následne uloženie týchto informácii do vhodnej databázy. Spracovanie informácii fo forme rôznych funkcionalít ako fitrácia, aproximácii, data-fusion, predpovedí a vizualizácii. Následne sa táketo informácie poskytnú v rôznych formách ďalším používateľom (naprogramovanie webaplikacie, webovej služby, či android aplikácii).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-BIS Security of Information Technologies
I-API Applied Informatics
I-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.