27. 10. 2020  14:02 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zber, ukladanie, spracovanie a poskytovanie údajov senzorovej siete
Názov témy anglicky:
Acquisition, store, processing and providing data from sensor net.
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Stanislav Marček, PhD.
Abstrakt: Cieľom prác je IoT systém ktorý zbiera, archivuje spracováva a poskytuje informácie z malej komunitnej envirosenzorovej siete. Práce budú obsahovať návrh aplikácii na zber informácii o prostredí z envirosenzorov (vlhkomer, barometer, rychlosť vetra, znečistenie ovzdušia, koncentrácia CO2 a pod.) prostredníctvom mikroprocesora a vývojového kitu (napr. Raspberry Pi 3, Arduino, ATMEL AVR procesorov - Libelium zostava), následne uloženie týchto informácii do vhodnej databázy. Spracovanie informácii fo forme rôznych funkcionalít ako fitrácia, aproximácii, data-fusion, predpovedí a vizualizácii. Následne sa táketo informácie poskytnú v rôznych formách ďalším používateľom (naprogramovanie webaplikacie, webovej služby, či android aplikácii).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-API aplikovaná informatika
I-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
I-API aplikovaná informatika
I-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.