22. 2. 2020  4:15 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium spájkovateľnosti koroziivzdornej ocele s meďou mäkkými spájkami
Názov témy anglicky: Study of solderability of stainless steels to copper
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude návrh mäkkej spájky, meranie zmáčavosti a roztekavosti a vyhotovenie preplátovaných spájkovaných spojov AISI 321 s Cu navrhnutými parametrami. Kvalita spájkovaných spojov bude vyhodnotená na základe vizuálnej NDT skúšky a vyhotovení markroštruktúr.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.