25. 10. 2020  3:07 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Využitie zváraných a spájkovaných spojov z koroziivzdornej ocele s meďou v praxi
Názov témy anglicky:
Welding and brazing of stainless steels to copper in practice
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude návrh spájky, meranie zmáčavosti a roztekavosti a vyhotovenie preplátovaných spájkovaných spojov AISI 321 s Cu navrhnutými parametrami. Kvalita spájkovaných spojov bude vyhodnotená na základe vizuálnej NDT skúšky a vyhotovení markroštruktúr.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.