22. 11. 2019  17:34 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh matematického modelu tupého zvarového spoja vyhotoveného z koroziivzdornej ocele a medi laserovým lúčom
Názov témy anglicky: Design of mathematical model of butt weld joint made of stainless steel and copper by laser beam
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude návrh matematického modelu tupého zvarového spoja v programe v Sysweld a porovnanie výsledkov s reálnymi experimentami, kde sa budú merať teplotné a deformačné polia na vyhotovených vzorkách z ocele AISI 304 a technicky čistej medi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.