14. 12. 2019  10:47 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Systémy monitorovania parametrov oblúkových metód zvárania
Názov témy anglicky: Welding parameters monitoring systems of arc welding methods
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je špecifikovať kľúčové parametre oblúkových metód zvárania z hľadiska výslednej kvality zvarového spoja, predstaviť jednotlivé v súčasnosti používané systémy na ich monitorovanie v reálnom čase a navzájom ich porovnať.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.