Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Systémy monitorovania parametrov oblúkových metód zvárania
Title of topic in English: Welding parameters monitoring systems of arc welding methods
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je špecifikovať kľúčové parametre oblúkových metód zvárania z hľadiska výslednej kvality zvarového spoja, predstaviť jednotlivé v súčasnosti používané systémy na ich monitorovanie v reálnom čase a navzájom ich porovnať.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.