Oct 18, 2019   8:52 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom - podľa dohody
Title of topic in English: Dwelling House
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie projektu bytového domu v lokalite podľa dohody. Bakalárska práca zahŕňa tri hlavné časti. Prvá časť v rámci technológie stavby rieši projekt organizácie výstavby, ktorý pozostáva z výkresu situácie POV a technickej správy POV. Súčasťou prvej časti je aj časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby a technologický predpis pre vybraný proces. Druhá časť obsahuje výkresovú časť a technickú správu KPS. Tretia časť je zameraná na statiku (statický výpočet), výkresovú časť a technickú správu.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CE Civil Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.