Oct 25, 2020   4:09 p.m. Aurel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohody
Title of topic in English:
Realising of Renewal of an Architectural Heritage Building
State of topic:
approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je navrhnúť kompletnú obnovu pamiatkovo chránenej budovy podľa osobného výbery a dohody. Pri pamiatkových budovách často neplatia normy, resp. sa nedajú aplikovať, pretože obnova je obmedzená podmienkami, ktoré stanoví Krajský pamiatkový úrad. Technologický návrh obnovy bude zameraný hlavne na výber materiálov a vybraných technológií realizácie. Obsahom práce budú aj kapitoly, ktoré popisujú zariadenie staveniska pre obnovu objektu, rámcový časový plán obnovy, technologické predpisy pre hlavné a špecifické vykonávané činnosti a podobne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.