17. 11. 2019  0:24 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohody
Názov témy anglicky: Realising of Renewal of an Architectural Heritage Building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť kompletnú obnovu pamiatkovo chránenej budovy podľa osobného výbery a dohody. Pri pamiatkových budovách často neplatia normy, resp. sa nedajú aplikovať, pretože obnova je obmedzená podmienkami, ktoré stanoví Krajský pamiatkový úrad. Technologický návrh obnovy bude zameraný hlavne na výber materiálov a vybraných technológií realizácie. Obsahom práce budú aj kapitoly, ktoré popisujú zariadenie staveniska pre obnovu objektu, rámcový časový plán obnovy, technologické predpisy pre hlavné a špecifické vykonávané činnosti a podobne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.