19. 11. 2019  10:53 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.
Názov témy anglicky: Ananalysis of hydraulic conditions in hot water heating systems in residential buildings.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Abstrakt: Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách s núteným obehom teplonosnej látky. Optimalizácia regulačných prvkov na častiach vykurovacích sústav s ohľadom na tepelnohydraulickú stabilitu vykurovacích sústav v obytných budovách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.