Oct 25, 2020   4:18 p.m. Aurel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Title of topic in English:
Alternative design of the heat source and heating system for the administrative building
State of topic:
approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Services - FCE
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Summary: Zadania diplomovej práce je navrhnúť zdroj tepla pre bytový dom pred a po zateplení vo viacerých alternatívach. 1. alternatíva - zdroj tepla OST napojená na sústavu CZT. 2. alternatíva - zdroj tepla teplovodná kotolňa na zemný plyn. 3. alternatíva - obnoviteľný zdroj tepla - tepelné čerpadlo. Vzájomne jednotlivé alternatívy porovnať z energetického, ekonomického a ekologického. Akým spôsobom jednotlivé alternatívy ovplyvnia zaradenie obytnej budovy podľa energetickej certifikácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TZB Building Services

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.