16. 12. 2019  13:34 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Názov témy anglicky: Alternative design of the heat source and heating system for the administrative building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Abstrakt: Zadania diplomovej práce je navrhnúť zdroj tepla pre bytový dom pred a po zateplení vo viacerých alternatívach. 1. alternatíva - zdroj tepla OST napojená na sústavu CZT. 2. alternatíva - zdroj tepla teplovodná kotolňa na zemný plyn. 3. alternatíva - obnoviteľný zdroj tepla - tepelné čerpadlo. Vzájomne jednotlivé alternatívy porovnať z energetického, ekonomického a ekologického. Akým spôsobom jednotlivé alternatívy ovplyvnia zaradenie obytnej budovy podľa energetickej certifikácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.