Oct 22, 2020   9:11 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Title of topic in English:
Calculation and design of hot-water heating system for office building
State of topic:
approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Services - FCE
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Summary: Diplomová práca rieši návrh teplovodnej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Objekt do ktorého sa táto sústava navrhuje je administratívna budova. Súčasný stav riešenej budovy bol nevyhovujúci z hľadiska tepelno-technických požiadaviek aj technického vybavenia. Navrhol som energeticky úsporné opatrenia. Ďalej je návrhovaný zdroj tepla, ktorým je domová plynová kotolňa z nástennými kondenzačnými kotlami. Vykurovaciu sústava bude dvojrúrová so spodným rozvodom. Sústava je rozdelená na východnú a západnú vetvu. Každá má vlastnú reguláciu. Teplotný spád sústavy je 65/55 °C. Podstatným bodom práce je hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. K vykurovacím telesám budú použité vysokoodporové ventily s prednastavením a termostatickou hlavicou. Na päty stúpacích potrubí budú osadené vyvažovacie ventily v súčinnosti s regulátormi tlakovej diferencie. Obeh teplonosnej látky zabezpečujú čerpadlá s reguláciou výkonu vzhľadom na proporcionálny tlak.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TZB Building Services

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.