19. 2. 2020  1:16 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Názov témy anglicky: Calculation and design of hot-water heating system for office building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca rieši návrh teplovodnej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Objekt do ktorého sa táto sústava navrhuje je administratívna budova. Súčasný stav riešenej budovy bol nevyhovujúci z hľadiska tepelno-technických požiadaviek aj technického vybavenia. Navrhol som energeticky úsporné opatrenia. Ďalej je návrhovaný zdroj tepla, ktorým je domová plynová kotolňa z nástennými kondenzačnými kotlami. Vykurovaciu sústava bude dvojrúrová so spodným rozvodom. Sústava je rozdelená na východnú a západnú vetvu. Každá má vlastnú reguláciu. Teplotný spád sústavy je 65/55 °C. Podstatným bodom práce je hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. K vykurovacím telesám budú použité vysokoodporové ventily s prednastavením a termostatickou hlavicou. Na päty stúpacích potrubí budú osadené vyvažovacie ventily v súčinnosti s regulátormi tlakovej diferencie. Obeh teplonosnej látky zabezpečujú čerpadlá s reguláciou výkonu vzhľadom na proporcionálny tlak.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.