8. 12. 2019  18:58 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Flat House
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Abstrakt: Cieľom predmetu je syntéza poznatkov z konštrukčných a technologických predmetov. Pri spracovaní záverečnej práce poslucháč analyzuje projekt stavby z hľadiska jeho realizácie a na základe analýzy vypracuje podklady a výpočty pre projekt organizácie výstavby zadanej stavby. Vypracovanie práce vybranými softwarmi je výhodou a požiadavkou. Zadanie záverečných prác vychádza z vypracovaných zadaní v rámci predmetu Atelierová tvorba, resp. z projektových podkladov získaných z iných zdrojov. Zadania záverečnej práce sú individuálne a ich hlavným výstupom bude spracovanie:  technickej správy k POV,  Výkresu situácie POV v mierke 1:500  Technologického rozborového listu vrátane časového plánu výstavby, potrieb pracovníkov v čase a potrieb rozhodujúcich stavebných strojov počas výstavby.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TMS technológie a manažérstvo stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.